eleanor pendleton natalija silk slip dress oyster white armani beauty

 

Eleanor Pendleton styles the NATALIJA oyster slip for a beauty campaign.

July 19, 2018 Previous Next